Inspraak heraanleg centrum opgestart

Masterplan Hoboken
De vorige jaren werd een visie over de toekomst van Hoboken gevormd in het masterplan Hoboken. Het centrum van Hoboken wordt de komende jaren heraangelegd als eerste uitvoering van het masterplan. Doel van het district is een gezellig centrum creëren.

Heraanleg van het centrum van Hoboken
In 2015 wordt de Marneflaan opnieuw aangelegd om de parken met elkaar te verbinden. Park Gravenhof krijgt nieuwe wandelpaden. In park Broydenborg komen beelden en er komt een wandelboulevard van het centrum naar park Sorghvliedt. In 2017 zal de Kioskplaats volledig vernieuwd worden. Tot slot zal de omgeving van de kerk worden aangelegd.

Inspraak
Het district wil zoveel mogelijk Hobokenaars bevragen over hoe zij de heraanleg van het centrum zien. Bewoners kunnen hun mening geven via een online-vragenlijst of op het internetforum op www.stadindialoog.be. Op drie momenten kunnen bewoners ook hun mening vertellen aan medewerkers van de stad. Op een ‘wall of comments’ kunnen bewoners hun idee voor de Kioskplaats achterlaten.

  • zaterdag 10 mei, voormiddag, markt Kioskplaats
  • zondag 11 mei, 14 – 18 uur, Kinderfeesten in park Sorghvliedt
  • maandag 12 mei, voormiddag, markt Kioskplaats

Voor jongeren en kinderen werd een vragenlijst op maat ontwikkeld, die ze kunnen invullen op http://oor.antwerpen.be. Om zoveel mogelijk jongeren te bereiken zal er worden samengewerkt met de Hobokense scholen.

Verder overlegt het district met de handelaars uit het centrum en met de moskee.

Op dit moment is er nog geen ontwerp. Het concept van de Kioskplaats – Lelieplaats zal na de zomer klaar zijn. Dan zal het district een nieuwe inspraakronde organiseren.

Communicatiecampagne ‘Helemaal Hoboken’
Om aan alle Hobokenaars duidelijk te maken welke werken een uitvoering van het masterplan zijn, werd een communicatiecampagne ontworpen. Onder de noemer ‘Helemaal Hoboken’ worden Hobokenaars aan het woord gelaten die vertellen waar zij naar uitkijken in het vernieuwde centrum. Ze worden geportretteerd met een citaat op de plaats waar de werken zullen plaatsvinden.

Snelheidsremmende ingreep aan kleuterschool Sint-Agnes

Ontwerp schoolomgeving

Een veilige schoolomgeving is een prioriteit voor sp.a Hoboken. Daarom wordt er een snelheidsremmende zone aangelegd nabij de kleuterschool Sint-Agnes in de Oudestraat.

Voor de ingang van de school wordt een uitstulping van het voetpad gemaakt die het binnen- en buitengaan vlotter en veiliger doet verlopen. De straat wordt op die plaatsen ook iets versmald. Na de werken zal er geparkeerd kunnen worden aan de kant van de school en niet meer aan de overzijde.

De werken starten op maandag 7 april en duren ongeveer zes weken. Tijdens de werken zal er eenrichtingsverkeer zijn in de richting van de Broydenborglaan. In de richting van de Antwerpsesteenweg zullen automobilisten een omleiding moeten volgen via de Meerlenhoflaan.

Start tweede fase heraanleg Moretusburg

Op woensdag 12 februari start de heraanleg van de Scheepswerf-, Maalboot- en de Oostendestraat in de Hobokense wijk Moretusburg. Het district houdt daarbij vooral rekening met toegankelijkheid voor voetgangers en met de vele jonge gezinnen die de wijk vandaag bevolken. De werken vormen de tweede fase van de heraanleg van Moretusburg. Vorig jaar werden in een eerste fase de Curie- en de Vooruitgangstraat heraangelegd.

Bij de heraanleg van de Scheepswerf-, Maalboot- en de Oostendestraat in Moretusburg wordt extra aandacht besteed aan de toegankelijkheid en veiligheid van de voetgangers. Oversteekplaatsen worden korter en overzichtelijker en niveauverschillen worden weggewerkt.

Ook bijzondere aandacht voor kinderen
In Moretusburg komen de laatste jaren veel jonge gezinnen wonen die hun huizen herstellen in hun oude glorie. Het district ondersteunt die evolutie door te investeren in kwalitatief publiek domein met bijzondere aandacht voor kinderen. Zo worden er speelaanleidingen geplaatst op de hoek van de Oostende- en Maalbootstraat en de hoek van de Maalboot- en Stephensonstraat.

De heraanleg van de Curie- en de Vooruitgangstraat vormt de tweede fase van de heraanleg van de wijk Moretusburg. In de eerste fase (2013) werden de Curie- en de Vooruitgangstraat heraangelegd.

Respect voor A

Homans beweerde gisteren in de ‘Zondag’ dat de administratie schuld heeft aan de nota die op de ocmw-raad werd geagendeerd over de koppeling van dringende medische hulp aan illegalen in functie van hun terugkeer.
De “administratie heeft dat besluit zonder mijn medeweten op de agenda geplaatst”, meer zelfs : “de administratie kan dat nu eenmaal doen”.

Vreemd, een voorzitter van het OCMW bepaalt toch zelf de agenda van de raad en niet de medewerkers.

Vreemd, zo’n nota komt nooit ‘zomaar’ tot stand en zeker niet ‘zomaar’ op de agenda. Daar gaan altijd vergaderingen en voorbereidingen aan vooraf die zich baseren op het beleid dat ‘de politiek’ uitzet. En de politiek in Antwerpen dat is de partij van mevrouw Homans. Zoiets komt niet uit de lucht vallen.

Vreemd, alhoewel, het is niet de eerste keer dat Homans anderen de schuld geeft of uitvluchten verzint. Ze deed dat toen de vreemdelingentaks werd vernietigd door de gouverneur. “Ik ken de wet uit 1968 niet”, zei ze. Daarna klonk het dat ze ‘zo’n oude wetten niet moet kennen’, die zijn ‘toch niet meer relevant’. Zou ze zo ook over de grondwet oordelen, die is van 1830?

Haar ‘respect voor A’ werkt duidelijk in één richting, die van de politicus en zeker niet die van de medewerkers. Ongezien, dit gebrek aan verantwoordelijkheidszin en politieke moed. Een voorzitter van het grootste OCMW van ons land moet zich niet verbergen achter haar medewerkers of achter uitvluchten. Die moet zelf verantwoordelijkheid opnemen, net zoals zij die verlangt van al haar duizenden ocmw-klanten. Hier is het enkel ‘respect veur mij, niet veur A’.

Ik blijf met vragen zitten. Was de nota doelbewust tot stand gekomen? Was het wel echt de bedoeling om ze te agenderen maar liet ‘de plotse’ sociale koers van haar partij het niet meer toe? Of wordt de fout – alweer – extern gelegd wegens haar gebrek aan verantwoordelijkheidszin?
Mevrouw Homans verwijt in datzelfde interview de sp.a gebrek aan loyauteit. Mevrouw Homans zou alvast zelf loyaal kunnen blijven tegenover haar eigen medewerkers.
Kwestie van respect voor A.

Uitnodiging bewonersvergadering Blue Gate

Afbeelding

Op Petroleum Zuid komen de werken voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Blue Gate Antwerpen steeds dichterbij.
U krijgt meer uitleg op een info-avond op dinsdag 4 februari om 19u in het districtshuis van Hoboken (Marneflaan 3).

Wat zijn de effecten van Blue Gate Antwerp op natuur, mobiliteit, erfgoed, water, enzovoort? De voornaamste conclusies worden dan toegelicht.
Blue Gate Antwerpen zal ook een vergunning aanvragen voor het verwijderen van de bomen. Die zullen gecompenseerd worden. Hoe? Dat verneemt u op de infoavond.
Misschien hebt u al gemerkt dat de gebouwen van International Oil aan de kant van de Hobokense Polder afgebroken zijn. Maar waarom is er één gebouw blijven staan? Ook dat komt u te weten.
Uiteraard zijn alle vragen over het project welkom.

Dinsdag 4 februari beginnen we stipt om 19u. Indien u zich vooraf wil aanmelden bij : wijkoverleg.hoboken@stad.antwerpen.be (03 338 30 15).